آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
جزوه و سوالات درس کاربرد فن آوری اطلاعات در تعلیم و تربیتآئین نامه پژوهشی
جزوه درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلیآئین نامه پژوهشی
جزوه درس اصول و فنون مذاکرهآئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس آشنایی با اصول و قواعد چاپ و ویرایش(ویژه هیات علمی)آئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس آشنایی با روان شناسی تحول(ویژه بورسیه)آئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس آشنایی با روان شناسی تحول(ویژه هیات علمی)آئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس آشنایی با قوانین سرقت ادبی و راه های کنترل آن به صورت online(ویژه هیات علمی)آئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس آشنایی با نظام های رتبه بندی در جهان(هیات علمی)آئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس آینده پژوهی(هیات علمی)آئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس اخلاق حرفه ای( ویژه هیات علمی)آئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی(ویژه هیات علمی)آئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس اصول و فلسفه تعلیم و تربیتآئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس اصول و مبانی مدیریت(مدیران)آئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس الگوهای برنامه ریزی و تدوین طرح درس(ویژه بورسیه)آئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس الگوهای یاددهی و یادگیری(ویژه بورسیه)آئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس بهبود بهره وری و نتایج آنآئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس تعارض و سلامت روان(ویژه هیات علمی)آئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس تکنیک شناخت و تجزیه و تحلیل محیطهای آموزش عالی(هیات علمی)آئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس روانشناسی تربیتیآئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس روشهای برقراری ارتباط موفق(ویژه کارکنان)آئین نامه پژوهشی