آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌ها



نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
جزوه و سوالات درس الگوهای یاددهی و یادگیری(ویژه بورسیه)آئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس مهارتهای ارتباطی مدیران(مدیران)آئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس آینده پژوهی(هیات علمی)آئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس اصول و مبانی مدیریت(مدیران)آئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس آشنایی با نظام های رتبه بندی در جهان(هیات علمی)آئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس تکنیک شناخت و تجزیه و تحلیل محیطهای آموزش عالی(هیات علمی)آئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس آشنایی با قوانین سرقت ادبی و راه های کنترل آن به صورت online(ویژه هیات علمی)آئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس مدیریت شبکه های علمی و شبکه های تحقیقاتی مندلی(ویژه هیات علمی)آئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس آشنایی با اصول و قواعد چاپ و ویرایش(ویژه هیات علمی)آئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس کاربرد فن اوری اطلاعات در تعلیم و تربیت( ویژه بورسیه)آئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس الگوهای برنامه ریزی و تدوین طرح درس(ویژه بورسیه)آئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی(ویژه هیات علمی)آئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس مدیریت رفتار سازمانی(ویژه معاونین و مدیران)آئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس تعارض و سلامت روان(ویژه هیات علمی)آئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس روشهای برقراری ارتباط موفق(ویژه کارکنان)آئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس آشنایی با روان شناسی تحول(ویژه هیات علمی)آئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس آشنایی با روان شناسی تحول(ویژه بورسیه)آئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس روانشناسی تربیتیآئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس اخلاق حرفه ای( ویژه هیات علمی)آئین نامه پژوهشی
جزوه و سوالات درس هویت یابی و بحران هویتآئین نامه پژوهشی