تیکر

تهیه BP و امکان سنجی طرح های دانش بنیان و سرمایه گذاری(هیات علمی)

کارگاه: تهیه BP و امکان سنجی طرح های دانش بنیان و سرمایه گذاری ویژه: هیات علمی مدت:16 ساعت زمان: مهلت ثبت نام تا روز چهارشنیه 95/6/17 مکان: متعاقبا اعلام خواهد شد. لطفا جهت ثبت نام به دفترآموزش نیروی انسانی مراجعه نمایید.

ادامه مطلب