آشنایی با ساز و کار برنامه ریزی در دانشگاه (مدیران)

۱۸ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۰:۱۲ کد : ۳۸۵۶ رویدادها تیکر
تعداد بازدید:۱۰۰۲

کارگاه:: آشنایی با ساز و کار برنامه ریزی در دانشگاه

ویژه: مدیران

مدت: 8 ساعت

زمان: سه شنبه مورخ 96/11/24 ساعت 8 صبح

مکان:د سالن کنفرانس دکتر حسابی


نظر شما :