آشنایی با آئین نامه های آموزشی و پژوهشی(مدیران عضو هیات علمی)

۰۷ آذر ۱۳۹۶ | ۱۵:۱۳ کد : ۳۶۷۹ رویدادها تیکر
تعداد بازدید:۱۲۳۰

کارگاه: آشنایی با آئین نامه های آموزشی و پژوهشی

ویژه: مدیران هیات علمی

مدت: 8ساعت

زمان: یکشنبه مورخ 96/9/19 ساعت 8:30

مکان: سالن کنفرانس دکتر حسابی


نظر شما :