آشنایی با مسائل فرهنگی جهان معاصر(کارکنان)

۳۰ آبان ۱۳۹۶ | ۰۷:۴۶ کد : ۳۶۴۷ رویدادها تیکر
تعداد بازدید:۱۳۴۹

کارگاه: آشنایی با مسائل فرهنگی جهان معاصر

ویژه: کارکنان

مدت: 8 ساعت

زمان:

مکان: سالن کنفرانس دکتر حسابی

 


نظر شما :