ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری(هیات علمی)

۱۳ آبان ۱۳۹۶ | ۰۸:۱۵ کد : ۳۶۰۷ رویدادها تیکر
تعداد بازدید:۱۰۸۵

کارگاه: ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری

ویژه: هیات علمی

مدت:24 ساعت

زمان: یکشنبه و دوشنبه مورخ 5 و 6 آذرماه96

مهلت ثبت نام : 96/8/30

لطفا جهت ثبت نام به دفتر توانمندسازی و آموزشهای کاربردی مراجعه نمایید.


نظر شما :