سیاست های اقتصاد دانش بنیان در دانشگاه(مدیران)

۳۱ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۲:۲۶ کد : ۳۴۴۴ رویدادها تیکر
تعداد بازدید:۱۰۳۴

کارگاه: سیاست های اقتصاد دانش بنیان در دانشگاه

ویژه: مدیران

مدت: 8ساعت

زمان: یکشنبه 96/8/7

مکان: سالن کنفرانس دکتر حسابی

 

لطفا جهت ثبت نام به دفتر توانمندسازی و آموزشهای کاربرذی مراجعه نمایید.


نظر شما :