نیروی انسانی

 نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال1380 با هدف آموزش و ارتقاء سطح علمی و  کیفی اساتید هیات علمی و کارمندان  تاسیس و با اهتمام بر امر آموزش و بازآموزی، موجب ارتقای کیفی در ارائه ی خدمات دانشگاهی بوده و هم اکنون نیز در تلاش است که بیشتر از پیش موجب پویایی و بالندگی  این واحد دانشگاهی شود.

 معرفی مسئول نیروی انسانی

نام: فاطمه
نام خانوادگی: آقاحسینی
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشدعلوم تربیتی(برنامه ریزی آموزشی)
تلفن محل کار: 76503024-021
نشانی الکترونیک:
n.ensani@riau.ac.ir