نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
عنواندانلود فایل
 
جزوه و سوالات درس الگوهای یاددهی و یادگیری(ویژه بورسیه)
جزوه و سوالات درس مهارتهای ارتباطی مدیران(مدیران)(تنظیم نشده)
جزوه و سوالات درس آینده پژوهی(هیات علمی)(تنظیم نشده)
جزوه و سوالات درس اصول و مبانی مدیریت(مدیران)(تنظیم نشده)
جزوه و سوالات درس آشنایی با نظام های رتبه بندی در جهان(هیات علمی)(تنظیم نشده)
جزوه و سوالات درس تکنیک شناخت و تجزیه و تحلیل محیطهای آموزش عالی(هیات علمی)(تنظیم نشده)
جزوه و سوالات درس آشنایی با قوانین سرقت ادبی و راه های کنترل آن به صورت online(ویژه هیات علمی)(تنظیم نشده)
جزوه و سوالات درس مدیریت شبکه های علمی و شبکه های تحقیقاتی مندلی(ویژه هیات علمی)(تنظیم نشده)
جزوه و سوالات درس آشنایی با اصول و قواعد چاپ و ویرایش(ویژه هیات علمی)(تنظیم نشده)
جزوه و سوالات درس کاربرد فن اوری اطلاعات در تعلیم و تربیت( ویژه بورسیه)(تنظیم نشده)
جزوه و سوالات درس الگوهای برنامه ریزی و تدوین طرح درس(ویژه بورسیه)(تنظیم نشده)
جزوه و سوالات درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی(ویژه هیات علمی)(تنظیم نشده)
جزوه و سوالات درس مدیریت رفتار سازمانی(ویژه معاونین و مدیران)(تنظیم نشده)
جزوه و سوالات درس تعارض و سلامت روان(ویژه هیات علمی)(تنظیم نشده)
جزوه و سوالات درس روشهای برقراری ارتباط موفق(ویژه کارکنان)(تنظیم نشده)
جزوه و سوالات درس آشنایی با روان شناسی تحول(ویژه هیات علمی)(تنظیم نشده)
جزوه و سوالات درس آشنایی با روان شناسی تحول(ویژه بورسیه)(تنظیم نشده)
جزوه و سوالات درس روانشناسی تربیتی(تنظیم نشده)
جزوه و سوالات درس اخلاق حرفه ای( ویژه هیات علمی)(تنظیم نشده)
جزوه و سوالات درس هویت یابی و بحران هویت(تنظیم نشده)