سیاست های اقتصاد دانش بنیان در دانشگاه(مدیران)(جدید)

۳۱ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۲:۲۶ کد خبر : ۳۴۴۴ رویدادها تیکر
تعداد بازدید:۴۴

کارگاه: سیاست های اقتصاد دانش بنیان در دانشگاه

ویژه: مدیران

مدت: 8ساعت

زمان: سه شنبه 96/7/4

مکان: سالن کنفرانس دکتر حسابی

مهلت ثبت نام تا روز دوشنبه 96/6/20

لطفا جهت ثبت نام به دفتر توانمندسازی و آموزشهای کاربرذی مراجعه نمایید.


نظر شما :