بررسی قانون رسیدگی به تخلفات اداری(مدبران)(جدید)

۳۱ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۲:۲۱ کد خبر : ۳۴۴۳ رویدادها تیکر
تعداد بازدید:۷۴

کارگاه: بررسی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

ویژه: مدیران

مدت:16 ساعت

زمان: سه شنبه مورخ 96/07/11

مکان: سالن کنفرانس دکتر حسابی

مهلت ثبت نام تا روز دوشنبه مورخ 96/6/20

لطفا جهت ثبت نامه به دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی مراجعه نمایید.


نظر شما :