مدیریت کارآفرینی(مدیران)

۰۳ اسفند ۱۳۹۵ | ۰۸:۳۱ کد خبر : ۳۱۹۵ رویدادها تیکر
تعداد بازدید:۲۴۹

کارگاه: مدیریت کارآفرینی

ویژه: مدیران

مدت:16 ساعت

زمان: 7و8 اسفندماه95

ساعت:8:30

مکان: سالن کنفرانس دکتر حسابی


نظر شما :