رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار(کارکنان)

۱۱ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۴:۲۱ کد خبر : ۳۱۳۱ رویدادها تیکر
تعداد بازدید:۲۸۷

کارگاه: رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار

ویژه: کارکنان

مدت:24 ساعت

مدرس: جناب آقای دکتر کورش پارسامعین

زمان:

مهلت ثبت نام: تا روز شنبه مورخ 95/11/16

 

 


نظر شما :