خدمات(کارکنان خدمات)

۰۵ مرداد ۱۳۹۴ | ۱۴:۴۴ کد : ۲۱۱۳ رویدادها
تعداد بازدید:۳۱۱
خدمات(کارکنان خدمات)
خدمات(کارکنان خدمات)
کارگاه: خدمات

ویژه: کارکنان خدمات

مدت:16 ساعت

زمان:

مکان:

مهلت ثبت نام:

علاقمندان جهت ثبت نام به دفتر نیروی انسانی مراجعه نمایند.

نظر شما :